SUSTAV ZA NAPLATU JAVNIH DAVANJA

Sustav za naplatu javnih davanja uspostavila je i vodi Financijska agencija temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o uspostavi i vođenju sustava za naplatu javnih davanja, novčanih kazni izrečenih iz nadležnosti ministarstva unutarnjih poslova, mandatnih kazni izrečenih iz nadležnosti carinske uprave i upravnih pristojbi, putem platnih kartica („Narodne novine“, br. 51/2012) od 27.04.2012. godine.

U sustavu se naplaćuju javna davanja u korist proračuna Republike Hrvatske sukladno propisima, a temeljem zahtjeva iz pojedinog sustava u kojem je evidentirana javna usluga ili postupak za koji je potrebno izvršiti plaćanje.

Uvjeti pružanja javnih usluga i odvijanja postupaka definirani su propisima Republike Hrvatske i objavljeni u Narodnim novinama i/ili na internet stranicama nadležnih tijela.

Za zadavanje plaćanja sustav za naplatu javnih davanja koristi usluge Internet Payment Gateway (IPG) sustava treće strane za sigurno procesiranje platnih transakcija putem Interneta, osiguravajući na taj način potpunu tajnost i zaštitu osjetljivih kartičnih podataka i osobnih podataka korisnika. Pružatelj navedenih usluga obvezan je biti sukladan sa svim važećim, a potrebnim sigurnosnim standardima kartičnih shema plaćanja i pravilima kartičnih kuća te sa svim važećim, a relevantnim propisima i aktima Europske unije i Republike Hrvatske.

Sigurna komunikacija putem Interneta omogućena je korištenjem Secure Sockets Layer/Transport Layer Security (SSL/TLS) kriptografskih protokola.

Pružatelj IPG usluge je ugovornim odredbama obvezan obavljati procesiranje transakcija sukladno propisima sigurnosnog standarda industrije platnih kartica Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). Dodatna zaštita provođenja transakcija na Internetu osigurana je 3–D Secure programima koji omogućuju potvrdu identiteta korisnika kartice izdavatelju iste.

Postupanje s osobnim podacima korisnika uređeno je ugovornim odredbama prema kojima pružatelj IPG usluge treba biti sukladan s važećim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka, dok podatke o plaćanjima treba čuvati kao bankarsku tajnu.

Sustav za naplatu javnih davanja ne obrađuje podatke s Vaše platne kartice niti prosljeđuje Vaše osobne podatke ili podatke o Vašim plaćanjima trećim osobama, osim u slučajevima propisanim zakonima. Obrada osobnih podataka provodi se sukladno propisima isključivo u svrhu naplate javnih davanja.

Logotipovi prihvaćenih platnih kartica:
Visa MasterCard Maestro
Korištenje 3-D Secure programa:
Verified by Visa MasterCard SecureCode

Korisnička podrška dostupna je na jedan od sljedećih načina: